odin
Hondentrimsalon
'De Blije Snoet'

walter pompelaantje 3
5397 EZ Lith
TEL: 06-38224036
info@deblijesnoet.nl

logo

 

privacyverklaring.

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Hondentrimsalon De Blije Snoet. De trimsalon is gevestigd aan de Walter pompelaantje 3 te Lith en staat ingeschreven onder KvK-nummer 54186102

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens 
Om u van dienst te zijn verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u.

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam en leeftijd van de hond
 • Soort en ras van de hond
 • Bijzonderheden van de hond
 • Datum afspraken (trimfrequentie van uw huisdier)

Doeleinden
 Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Om contact op te nemen voor het maken en/of wijzigen van afspraken.
 • Om contact op te nemen indien de behandeling van uw huisdier is afgerond.
 • Om contact op te nemen indien er vragen zijn over de behandeling van uw huisdier.
 • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische post.
 • Om u vragen te beantwoorden of u klachten te behandelen via sociale media, e-mail, per post of telefonisch.
 • Om administratieve doeleinden.

Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. 

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang u klant blijft. Uw persoonsgegevens worden verwijderd als u in een periode van 24 maanden niet meer met uw hond bent geweest, of als u zich uitschrijft. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Bijvoorbeeld de belastingdienst kan tot 7 jaar terug administratie opvragen.

Cameratoezicht
Wij maken gebruik van cameratoezicht in de trimsalon. Hiermee maken wij bewijs van zaken die misgaan, zodat wij daar bijvoorbeeld aangifte van kunnen doen. Natuurlijk houden wij daarbij rekening met de privacy van iedereen die Hondentrimsalon De Blije Snoet bezoekt.
De camerabeelden worden niet langer dan 4 weken bewaard.


Inzage en wijzigen van jouw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Voor Inzage en Wijziging van gegevens kunt u contact opnemen met Hondentrimsalon De Blije Snoet 
Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op:

Hondentrimsalon De Blije Snoet
Walter pompelaantje 3
5397 EZ Lith
Tel 06-38224036
info@deblijesnoet.nl